YASAL UYARI:
Bu e-posta’nın içerdiği bilgiler (ekleri de dahil olmak üzere) gizlidir. Şirketimizin onayı olmaksızın içeriği kopyalanamaz, üçüncü kişilere açıklanamaz veya iletilemez . Bu Mesajın gönderilmek istendiği kişi değilseniz (ya da bu e-posta’yı yanlışlıkla aldıysanız), lütfen yollayan kişiyi haberdar ediniz ve mesajı sisteminizden derhal siliniz. Şirketimiz bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu nedenle, bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından Şirketimiz sorumlu değildir. Bu mesajın içeriği yazarına ait olup, Şirketimizin görüşlerini içermeyebilir.
Bu e-posta bizce bilinen tüm bilgisayar virüslerine karşı taranmıştır.
DISCLAIMER:
This e-mail (including any attachments) may contain confidential and/or privileged information. Copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail without our company’s authority is strictly forbidden. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error), please notify the sender and delete it from your system immediately. Our Company makes no warranty as to the accuracy or completeness of any information contained in this message and hereby excludes any liability of any kind for the information contained therein or for the information transmission, reception, storage or use of such in any way whatsoever. Any opinions expressed in this message are those of the author and may not necessarily reflect the opinions of Our Company.
This e-mail has been scanned for all computer viruses known to us